Type A

IZRADA I MONTAŽA

Ovaj deo započinjemo nakon preciznog merenja i projektovanja. Pristupamo sečenju na tačne mere, CNC obradi, kantovanju ABS i običnim trakama, tiplovanjui pripremi materijala za sklapanje. Nakon izrade ide praktični deo, montaža uz naš izabran tim ljudi. U zavisnosti od obima posla biramo stručnu ekipu koju šaljemo na montažu i sklapanje samih elemenata i postavljanje na mesto.